02. 07. 2019
 

8 klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) v PPC

Zde je 8 nejdůležitějších klíčových ukazatelů (KPI) pro PPC kampaně.

Klíčové ukazatele výkonu (KPI) se používají téměř ve všech odvětvích jako metrika toho, jak dobře něco funguje nebo v opačném případě nefunguje.

V placených reklamách můžete pomocí KPI určit, jak úspěšné byly vaše kampaně.

Pochopení klíčových ukazatelů výkonu kampaně je nezbytné pro každého, kdo spravuje samotné kampaně spravuje. Cíl každé jednotlivé PPC kampaně by měl být ve fázi plánování kampaně nejprve porovnáván s různými KPI.

Znalost toho, čeho se vaše kampaň snaží dosáhnout a jak ji budete měřit, vám umožní předem nastavit Google Analytics a reklamy Google Ads či Sklik, což zajistí, že od prvního dne budete správně měřit výkon a zabezpečíte integritu výsledků své kampaně.

Správné měření výkonu vaší kampaně je jediný způsob, jak prokázat návratnost investic vašim klientům i zaměstnavateli.

Nezapomeňte, že jednotlivá KPI od sebe oddělujeme dle typu kampaně, to znm. podle toho, zda se jedná o kampaň vyhledávací, displejovou nebo kampaň v Google nákupech. V každém typu reportujeme jiná KPI.

Zde je 8 nejdůležitějších klíčových ukazatelů (KPI) pro PPC kampaně.

Kliknutí

Každá konverze začíná kliknutím. Z tohoto důvodu jsou kliknutí včasným ukazatelem úspěchu PPC kampaně

Tento KPI měří, kolik lidí kliklo na vaši reklamu.

Správci kampaní často kontrolují účty po celý měsíc, aby pozastavili reklamy, které nejsou výkonné a zvyšovaly nabídky pro reklamy, které jsou.

Míra prokliku (CTR)

Podobně jako měření počtu kliknutí, která vaše kampaň vygenerovala, je CTR klíčovým ukazatelem výkonu kampaně.

CTR neboli míra prokliku se měří vydělením celkového počtu kliknutí, které vaše kampaň získala za měsíc (nebo vykazované období), celkovým počtem zobrazení.

Tento vzorec vám říká, že například z 1 000 zobrazení bylo na vaši reklamu kliknuto 100krát a vaše CTR je například 10 %.

Srovnávání a zlepšování CTR různých kampaní je důležité nejen jako měřítko úspěchu, ale také proto, že může ovlivnit další KPI, například skóre kvality.

Skóre kvality

Jedná se o metriku vytvořenou společností Google, která jim v podstatě řekne, jak relevantní je váš obsah reklamy pomocí metrik jako je CTR a dalších proměnných, mezi které patří například zážitek ze vstupní stránky. Zde je vidět, že PPC kampaně jsou tedy ve značné míře závislé na tom, jak je kvalitní vstupní stránka z pohledu UX, na kterou vedeme uživatele skrze placenou reklamu.

Pomocí CTR, dojmu ze vstupní stránky, relevance reklamy a formátu reklamy je společnost Google schopna určit skóre kvality kampaně.

Skóre kvality je pro nás nesmírně důležité, protože rozhoduje o tom, kolik za reklamu zaplatíme.

Dobré skóre kvality (mezi 7 a 10) znamená, že za inzerci v rámci kampaní Google Ads platíte méně peněz. Špatné skóre kvality (6 nebo nižší) znamená, že platíte více peněz.

Cena za proklik (CPC)

Každý, kdo spravuje kampaně ví, kolik může za reklamní kampaň zaplatit, protože obvykle má předem stanovený rozpočet.

Inzerenti bojují o pozici reklamy ve vyhledávači s konkurenty. Proto cenu za proklik (CPC) do značné míry určují ostatní konkurenti na bázi klasické aukce. Podívejte se na návod přímo od Googlu.

CPC měří přesně, kolik inzerent zaplatil. CPC můžete měřit vydělením celkových nákladů na kampaň počtem kliknutí na reklamu v dané kampani.

Pokud chcete ručně zkontrolovat cenu vaší kampaně, můžete CPC vynásobit počtem kliknutí, které kampaň získala.

Cena za konverzi / akvizici (CPA)

Podobně jako CPC můžete při nastavení reklamních kampaní nastavit cenu za akvizici (CPA).

Google definuje průměrnou CPA jako cenu, kterou inzerenti platí za každého nového zákazníka, kterého z kampaně získají, což se vypočítá vydělením celkových nákladů na konverze počtem konverzí. Google určuje CPA na základě vašeho skóre kvality.

Nicméně tu máme ještě cílené CPA. Cílené CPA pomáhá inzerentům nastavit nabídky automaticky. Více se dozvíte opět v návodu od Googlu.

Podíl zobrazení (CPM)

Když uživatel uvidí vaši reklamu, dojde k zobrazení. Nezáleží na tom, zda na ni kliknou.

Zkoumání toho, kolik zobrazení kampaň vygenerovala, není ukazatelem úspěchu, protože nevyjadřuje, kolik lidí považuje vaši reklamu za účinnou.

Podíl zobrazení vám dává nepřímý náhled na konkurenční prostředí. S vědomím, že na klíčové slovo máte 50% podíl zobrazení, se dozvíte, že ostatních 50 procent vlastní vaši konkurenti.

Pokud zvýšíte podíl zobrazení, snižujete počet zobrazení reklam vašich konkurentů. Jestliže chcete zvýšit podíl zobrazení, budete muset zvýšit nabídky nebo rozpočty.

Průměrná pozice

Google vyvažuje placené i organické výsledky vyhledávání téměř pro každý zadaný vyhledávací dotaz.

Reklamy na Googlu nebo v Seznamu se mohou zobrazit v horní části stránky s výsledky vyhledávače (SERP) na pozici 1, přímo pod další zobrazenou reklamou na pozici 2, atd.

Průměrná pozice informuje inzerenty o tom, na které pozici se jejich reklama zobrazuje po většinu času. Google nemůže vždy nabídnout nejvyššímu zájemci vždy první pozici, a tak určují průměrnou pozici na základě hodnocení reklamy.

Hodnocení reklamy se vypočítá vynásobením skóre kvality maximální cenou za zobrazení inzerenta (CPM).

Obraty

Obraty patří mezi nejzákladnější metriky, které bychom měli sledovat. Obzvlášť pokud řešíme e-shop, bude nás zajímat, kolik jsme vygenerovali peněz.

V tomto případě nás budou zajímat metriky jako PNO (podíl nákladů na obratu), která se udává v procentech (PNO =  (náklady / tržby) × 100)  a ROAS (návratnost investovaných prostředků do reklamy).